Mục đích: gửi các sự việc phát sinh, các đề xuất, kiến nghị.

Các vụ việc có thể được giao việc và tạo thành công việc.

Đề lập vụ việc, vào tab Vụ việc, click vào biểu tượng  Vụ việc, nhập các thông tin cần thiết và bấm nút  Lưu .


Tiếp đó click để gửi vụ việc đến bộ phận liên quan

Người được trình mở vụ việc, và có thể thực hiện Giao việc (tương tự màn hình lập phiếu giao việc), yêu cầu sửa lại, hoặc giao xử lý