Khi có nhân sự, để cập nhật hồ sơ nhân sự sẽ tiến hành các bước sau:

Trên menu chức năng Nhân sự => Click biểu tượng  trên thanh công cụ để thêm nhân viên

Hệ thống hiển thị màn hình thêm nhân viên như sau:


Anh chị nhập những trường có dấu * là bắt buộc nhập

Sau đó click  để thực hiện lưu lại nhân sự mới nhập lên

Quá trình đưa dữ liệu các nhân sự khác cũng tương tự.