Trang danh bạ là một tiện tích chứa các thông tin cần thiết như Chức vụ, Skype, Số điện thoại, Email,...của tất cả người dùng trong Công ty


(1): Click vào menu chức năng Dang bạ trên phân hệ Điều hành

(2): Click biểu tượng  trên góc trái màn hình để hiển thị phòng ban trong công ty

Hệ thống có thể lọc nhân sự theo từng phòng ban, dự án cụ thể

Anh/chị có thể click biểu tượng  ( Kết xuất) hoặc  ( In)  danh bạ trên thanh công cụ